Policija siekia vienyti jėgas prieš smurtautojus

Birželio 8 d. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau ‒ Alytaus aps. VPK), siekdamas įgyvendinti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo ir su tuo susijusių kitų teisės aktų nuostatas, suorganizavo pasitarimą su prižiūrimoje teritorijoje veikiančių prokuratūros, teismo, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių administracijų, vaiko teisių apsaugos padalinių, švietimo įstaigų, specializuotos pagalbos centro, nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje, kitų suinteresuotų institucijų atstovais aktualiais smurto artimoje aplinkoje prevencijos, tyrimo, užkardymo klausimais.


   Gausiai susirinkusiems pasitarimo dalyviams pristatyti registruojamų ir tiriamų smurto artimoje aplinkoje atvejų statistiniai duomenys, apibūdintas policijos veiklos organizavimas šioje srityje, apžvelgti teisės aktai, nustatantys smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir tyrimą, pasidalyta gerosios praktikos pavyzdžiais.
    Veiklos ir reagavimo padalinių vadovai pristatė sudarytą tikslinės grupės sąrašą, suinteresuotų institucijų atstovams pateikė prižiūrimoje teritorijoje veikiančių prokuratūros, teismo, vaiko teisių apsaugos padalinių, miesto ir rajono savivaldybių administracijų, kitų suinteresuotų institucijų atsakingų pareigūnų ir darbuotojų kontaktinę informaciją. Pasitarimo dalyviams dar kartą priminti ir pateikti veiklos padalinio policijos pareigūnų, prižiūrinčių Alytaus miesto ir rajono teritoriją, kontaktiniai duomenys. Pageidavusiems tokia informacija išsiųsta nurodytu elektroninio pašto adresu. Aptarta, kokios prižiūrimoje teritorijoje vykdomos alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo programos. Informacija apie vykdomas programas pasidalijo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos Alytaus skyriaus ir Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centro, bendrojo ugdymo mokyklų, Alytaus moterų krizių centro ir Alytaus apskrities vyrų krizių centro, prokuratūros atstovai.
    Veiklos skyriaus viršininkė Ingrida Žūkaitė pristatė naujovę – pagalbos mygtukus, kuriais smurto auka galės iškviesti pagalbą.
  Vyko diskusija, aptarta įvairių grandžių pareigūnų, specialistų, nevyriausybinių organizacijų veiksmingas bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas, siekiant užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir tinkamą reagavimą į smurto atvejus.
    Reagavimo skyriaus viršininkas Mantas Struckas suinteresuotų institucijų atstovus kvietė aktyviai bendradarbiauti, ieškoti būdų ir galimybių rengti bendrus projektus, būti atviriems inovatyvioms iniciatyvoms.
    Alvydas Jurgelevičius, Alytaus aps. VPK viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, padėkojo pasitarime dalyvavusiems institucijų atstovams už bendradarbiavimą sprendžiant opius klausimus, pritarė bendrų tarpinstitucinių projektų kūrimo idėjai, pasidžiaugė gerosios praktikos pavyzdžiais, išreiškė viltį, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas atrandant problemų sprendimo kryptis ir būdus tik stiprės ir kartu bus įgyvendintas siekis visuomenei teikti kuo kokybiškesnes paslaugas.
  Sausio–gegužės mėn. Veiklos skyriaus pareigūnai, vykdantys bendruomenės pareigūnų funkcijas, įgyvendindami smurto artimoje aplinkoje prevenciją surengė 47 susitikimus su Alytaus miesto ir rajono bendruomenių, saugios kaimynystės grupių, nevyriausybinių organizacijų, Alytaus moksleivių tarybos atstovais, švietimo įstaigų moksleiviais, jų tėvais, seniūnais, seniūnaičiais, šauliais.


Papildoma informacija